Przejdź do treści

Na istniejącym zakładzie produkcyjnym, wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie:

– wykonanie kanałów technologicznych,

– wykonanie fundamentów pod gilotynę,

– wycinanie otworów w stropodachu żelbetowym przy użyciu techniki diamentowej,

– obróbkę dekarską przejść wentylacyjnych pod nowe urządzenia technologiczne.