Przejdź do treści

Audyty energetyczne

W odpowiedzi na bardzo duży wzrost kosztów spowodowanych praktycznie niekontrolowanym i dynamicznym wzrostem cen za energię – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na przeprowadzenie profesjonalnego AUDYTU ENERGETYCZNEGO.

Dokonanie audytu pozwoli Państwu na bardziej efektywne wykorzystanie energii, obniżenie kosztów eksploatacji, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do środowiska.

Dzięki takiej kontroli zleconej w naszej firmie, zyskują Państwo jeszcze jedną korzyść – wsparcie i kompleksowe wykonanie potrzebnych modernizacji związanych z dostosowaniem Państwa obiektów do obowiązujących norm energetycznych.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • inwentaryzację instalacji wentylacji i klimatyzacji,
  • inwentaryzację instalacji grzewczych,
  • opracowanie dokumentacji technicznej zinwentaryzowanych urządzeń i instalacji,
  • analiza istniejących systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z całym układem grzewczym,
  • analiza zużycia i wykorzystania energii istniejących maszyn i urządzeń technologicznych,
  • wykonanie audytu energetycznego instalacji,
  • przedstawienie opinii technicznych dla analizowanych instalacji,
  • wskazanie obszarów i rozwiązań zmierzających do zmniejszenia zapotrzebowania na energię,
  • kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów do przeprowadzonych audytów.